Gewestplan

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Moorslede de grondbestemmingen vast. Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften. Een
De gemeente Moorslede is opgenomen in het gewestplan Roeselare-Tielt dat werd goedgekeurd op 17/12/1979. 

Het gewestplan is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften (en de bijhorende omzendbrieven) bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

Het gewestplan kan geraadpleegd worden op www.geopunt.be.

 

 

 

 


Contactinformatie