Jeugdraad

De Jeugdraad is het platform waar jongeren uit de gemeente mee nadenken over het jeugdbeleid in Moorslede. Zowel de vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties als niet-georganiseerde jongeren hebben er hun plaats. De Jeugdraad speelt een cruciale rol bij de uitwerking van het gemeentelijk jeugdbeleid. Concrete problemen waar jongeren(organisaties) mee worden geconfronteerd, komen er aan bod.

De jeugdraad is een officieel advies orgaan en vertegenwoordigt dus de Moorsleedse jeugd bij het gemeentebestuur. De Jeugdraad mag het gemeentebestuur enerzijds op eigen initiatief adviseren over alles wat jeugd of jeugdwerk aanbelangt en anderzijds moet het gemeentebestuur over een aantal zaken het advies van de Jeugdraad inwinnen.

De vertegenwoordigers van de diverse jeugdorganisaties vormen de Algemene Vergadering van de Jeugdraad en komen een viertal keren per jaar samen. Uit de Algemene Vergadering van de Jeugdraad wordt het Uitvoerend Bureau Jeugdraad verkozen, die ervoor zorgt dat de Jeugdraad blijft draaien. Het Uitvoerend Bureau bereidt ondermeer de agenda van de Algemene Vergaderingen voor en volgt alles op. Daarnaast organiseren ze vormingen en/of activiteiten voor de leidingsmensen van de verschillende jeugdorganisaties.

Contactinformatie