Sociale wooneenheden Marktstraat 2 in Moorslede

 

Voorwaarden

 • meerderjarig zijn op moment van inschrijving
 • Je netto-belastbaar inkomen van de laatste drie jaar vóór de inschrijving mag niet hoger zijn dan:

  • € 25 557 (alleenstaande zonder personen ten laste)
  • € 27 698 (alleenstaande gehandicapte)
  • € 38 335 (anderen, te verhogen met € 2 143 per persoon ten laste )

               Elk jaar worden deze inkomensgrenzen op 1 januari aangepast.

 • Eigendombij inschrijving mag jij of je gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. 
 • Taalvoorwaarde: Nederlands geleerd hebben of bereid zijn te leren, als inburgeringstraject volgen in bepaalde omstandigheden
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

Meebrengen

 • Identiteitskaart van alle meerderjarigen die tot jouw gezin behoren (of een kopie)
 • Alle rijksregisternummers van wie moet ingeschreven worden
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelastingen
 • Indien geen aanslagbiljet: pincode van jouw identiteitskaart
 • Nuttige documenten ivm invaliditeit/woonnood/…
 • Pincodes (van de identiteitskaarten) 

Contactinformatie

Contactpersonen