Moraculi

Moraculi staat voor MOorsleedse RAad voor gemeentelijke CULturele Instellingen

Dit adviesorgaan houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de gemeenschapscentra en van de bibliotheek.
Moraculi is samengesteld uit gebruikers enerzijds en afgevaardigden van de politieke partijen uit de gemeenteraad anderzijds. Deze groep kan dan nog mensen coöpteren.

Deze adviesraad komt enkele keren per jaar samen onder het voorzitterschap van Patrick Plyson. Moraculi houdt zich bezig met de beheersmatige zaken, o.a. reglementen, prijzen, onderhoud gebouwen, ... en met de inhoudelijke werking van de bibliotheek en de gemeenschapscentra, o.a. programmatie GC De Bunder, lezingenreeks bibliotheek, ...

Contactinformatie