Ondersteuningstoelage voor kinderen met een beperking

ondersteuningstoelage

Wie als ouder of voogd instaat voor de opvoeding en de verzorging van een zwaar gehandicapt kind kan jaarlijks een ondersteuningstoelage ontvangen.

Voorwaarden

Het kind waarvoor de aanvraag wordt ingediend is, op datum van 1 januari, een mindervaliditeit toegekend van minstens 66 %, of van minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen of van minstens 4 punten voor de eerste pijler (nieuw systeem toeslag kinderbijslag voor gehandicapte kinderen).

De ondersteuningstoelage voor kinderen met een beperking is niet combineerbaar met de gemeentelijke mantelzorgtoelage. Het OCMW kan dit controleren en kan de aanvraag weigeren of de ondersteuningstoelage terugvorderen wanneer een aanvrager deze 2 toelages combineert.

Procedure

 

Meebrengen

 

Bedrag

Het bedrag van de toelage wordt bepaald op € 200,00 per kind.

De toelage wordt slechts één maal per kalenderjaar toegestaan.

Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 


Contactinformatie