Oproep deskundigen Gecoro

GECORO, voluit Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, is samengesteld uit een groep mensen die het gemeentebestuur adviseren rond ruimtelijke ordening. De commissie bekijkt en bespreekt plannen en visies rond ruimtelijke ontwikkeling.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht elke gemeente zo'n commissie op te richten.

De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen.

  • Heb je voeling met wat er leeft in de gemeente?
  • Heb je interesse in ruimtelijke ordening?
  • Ben je bereid zijn om ruimtelijke dossiers en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen?
  • Zie je avondvergaderingen zitten?
  • Heb je al meegewerkt aan stedenbouwkundige dossiers?
  • Ben je voldoende onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen?
  • Heb je een voldoende brede kijk op dingen en laat je het algemeen belang primeren boven op het private belang?
  • Hou je rekening met lange termijnopties?
  • Heb je kennis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en ben je in staat om adviezen te toetsen aan dit kader?

Kennis van hedendaagse ruimtelijke problematieken of voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is een pluspunt.

Stuur jouw kandidatuur samen met cv en motivatiebrief uiterlijk 22 mei 2019 hier door! 


Contactinformatie