Raad voor Toerisme

De gemeentelijke adviesraad voor Toerisme is samengesteld uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen, - instellingen en –organisaties en uit deskundigen. Zij vormen de algemene vergadering van de adviesraad voor Toerisme, die minstens 1 keer per jaar samenkomt om belangrijke adviezen te bespreken (bv strategisch beleidsplan). Uit die algemene vergadering wordt een dagelijks bestuur gekozen dat ongeveer driemaandelijks bijeenkomt en die zich meer buigt over de concrete invulling van activiteiten en specifieke zaken betreffende de werking van de toeristische dienst.

Contactinformatie