Stage op het speelplein

Als Speelpleinwerking hechten we enorm veel belang aan kadervorming. We geven voorkeur (voorrang) aan gebrevetteerde animatoren en moedigen iedereen aan om de cursus ‘Animator in het Jeugdwerk’ te volgen.

Cursus

Onze Speelpleinwerking is lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (www.speelpleinnet.be) waarbij je de cursus ‘Animator in het Jeugdwerk’ kunt volgen. Uiteraard bieden nog andere organisaties deze cursus aan. De cursus wordt georganiseerd tijdens haast elke schoolvakantie, maar wij geven er de voorkeur aan om de cursus te volgen tijdens de krokus~ of herfstvakantie. Op die manier blijf je tijdens de paas~ en/of zomervakantie beschikbaar voor de Speelpleinwerking.

Op de cursus krijg je een rugzak vol speelideeën aangeleverd en train je een boel speelvaardigheden: uitdagende spelletjes in elkaar steken, creatief zijn met knutsel~ en bouwmateriaal, hoe omgaan met kinderen en noem maar op.

Stageplaats

Aan de cursus is een praktijkstage gekoppeld en wij zijn als Speelpleinwerking een erkende stageplaats. Op de kandidaatstelling dien je duidelijk aan te geven dat je stage wenst te lopen.

Stagebegeleiding

Binnen onze Speelpleinwerking worden stagiairs ‘Animator in het Jeugdwerk’ begeleidt door een gebrevetteerde hoofdanimator. Wie stage wenst te lopen als ‘Hoofdanimator in het Jeugdwerk’ wordt begeleidt door de Jeugdconsulent.

Stage

De stage wordt als volgt georganiseerd:

  • Vóór aanvang van de stage heb je een gesprek met je stagementor. Tijdens dit gesprek wordt je stageboekje overlopen en worden duidelijke verwachtingen over de stage gesteld;
  • Je bereidt je stageopdrachten goed voor en elke avond is er kort gesprek met de stagementor om je stagedag te bespreken;
  • Na je eerste stageweek is er de tussentijdse evaluatie waarbij de stagementor een oplijsting maakt van je werkpunten (zaken die je moet veranderen) en je aandachtspunten (zaken waar je moet op letten);
  • Op het einde van je tweede stageweek is er dan de eindevaluatie waarbij je wordt meegedeeld of je al dan niet geslaagd bent voor je stage.

Stageperiode

De stageperiode binnen onze Speelpleinwerking bedraagt minimum twee aansluitende weken en dit enkel tijdens de zomervakantie (vanaf tweede week juli). Tijdens de paasvakantie worden, om organisatorische redenen,  geen stagiairs begeleid.

Stagebeoordeling

De stagebeoordeling vindt plaats op het einde van de zomervakantie. De stagementor maakt een beoordelingsadvies over je stage over aan de Jeugdconsulent, die uiteindelijk beslist of je stage positief of negatief is. Soms kan het gebeuren dat de beoordeling wordt uitgesteld en je stageperiode met een week of langer wordt verlengd.

Vergoeding en terugbetaling

Als stagiair ontvang je een forfaitaire kostenvergoeding van € 27/dag. Je ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding als gebrevetteerde animator bij de aanvang van een nieuwe speelpleineditie.

Wie de cursus ‘Animator in het Jeugdwerk’ volgt, kan een gedeeltelijke terugbetaling (max. € 75) bekomen onafhankelijk van de eindbeoordeling. Wie een volledige terugbetaling van het cursusgeld wenst, dient aan twee voorwaarden te voldoen:

  • Positieve eindbeoordeling;
  • Minstens drie volledige weken opgesteld worden binnen onze Speelpleinwerking in de werkingsperiode volgend op de beëindiging van de stageperiode.