beukendreef afgesloten

4
jun
2024

De beuk is een belangrijke boomsoort in ons park. Wortels van beuken dringen niet diep in de grond. Door de uitzonderlijk droge lentes en zomers van de afgelopen jaren, daalde het grondwaterpeil tot meer dan 1 meter lager dan normaal. Onder zulke omstandigheden krijgt de beuken het heel moeilijk om te overleven. 

Niet alleen in ons park maar ook elders sterven beuken af of is hun conditie ondermaats. De aftakeling valt af te lezen aan de kruin. Het begint met fijne, afstervende twijgen hoog in de kruin. Vervolgens zijn de zwaardere takken aan de beurt, tot de boom het uiteindelijk begeeft en er enkel een dode stam overblijft.

In Mariënstede staan langs een pad  3 monumentale beuken. Jammer genoeg kregen ook zij het zwaar te verduren. Eén boom is al dood, de twee overblijvers hebben het ook heel moeilijk.
Aangezien de bomen langs een wandelpad staan, zijn er 2 opties:
1. De bomen vellen uit veiligheidsoverweging voor de wandelaars op het pad;
2. Het pad voor een tijd afsluiten en zo de bomen behouden en nog een kans geven.

Er is gekozen om het pad voor onbepaalde tijd af te sluiten, zodat we de bomen voorlopig niet moeten vellen. De winter van 2023-2024 was uitzonderlijk nat en misschien kan dat enige hulp bieden voor de 2 overblijvers. Hopelijk zijn de volgende zomers op ‘zijn Belgisch’ zodat de beuken overal in het landschap zich kunnen herpakken. We kunnen er maar van genieten…

Hierdoor zijn sommige wandelroutes onderbroken. Geen paniek, je kan gewoon het pad nemen dat evenwijdig loopt en waarmee je op hetzelfde punt uitkomt.