College van burgemeester en schepenen


Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De algemeen directeur of zijn vervanger woont de vergaderingen bij van het college en maakt de notulen op.

Vanaf 2019 bestaan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau uit dezelfde mensen. Het college en het vast bureau kunnen niet gelijktijdig vergaderen, wel aansluitend.

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en van het vast bureau en moet waken dat beide organen binnen de eigen bevoegdheden vergaderen. Bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door de eerste schepen of de schepen die hij zelf aanduidt. Het mandaat van de burgemeester en de schepenen duurt in principe zes jaar. Dit kan voor een kortere periode wanneer dit is vastgelegd in de voordrachtsakte voor het ambt van burgemeester of van schepen.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere maandagavond van 18.00 u tot 20.00 u. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

 

Contactinformatie