Stemmen per volmacht

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 moet geen attest meer bij de volmacht worden toegevoegd. De reden van de afwezigheid moet op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Kiezers die een volmacht geven omwille van een verblijf in het buitenland (vakantie), maar niet over bewijsstukken bezitten moeten altijd een verklaring op eer ondertekenen. Hetzelfde geldt voor kiezers die niet naar het stembureau kunnen komen omwille van een activiteit als zelfstandige. 

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Het volmachtformulier vind je hier.

De verklaring op eer vind je hier.

Meer info?
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht


Contactinformatie