OCMW-raad

Vanaf 2019 bestaan de gemeente- en OCMW-raad uit dezelfde mensen. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid zetelt meteen ook in de OCMW-raad, maar de gemeente- en OCMW-raad kunnen niet gelijktijdig vergaderen, wel aansluitend.

De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit de groep van de gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de OCMW-raad.
Belangrijk is dat de raadsvoorzitter altijd optreedt in de hoedanigheid van gemeenteraadsvoorzitter voor de gemeente en van voorzitter van de OCMW-raad voor het OCMW. De raadsvoorzitter mag beide functies niet vermengen.

Werking

In 2024 vergadert de OCMW-raad om 21.00 u. op volgende data: 25 januari, 22 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 12 september, 24 oktober, 21 november en 19 december. Er zijn geen raadszittingen in de maanden juli en augustus. Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.

Contactinformatie