Mantelzorgtoelage

Mantelzorg

Al eeuwenlang zorgen mensen voor hun zieke partner, hun kind met een handicap, hun ouder wordende buurvrouw, enz… Vandaag de dag worden dergelijke vormen van zorg erkend als mantelzorg.

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Om de mantelzorgers te belonen voor het zware werk dat zij dagdagelijks op zich nemen kent het OCMW vanaf 01 januari 2009 een mantelzorgtoelage toe aan alle zorgbehoevende inwoners van Groot-Moorslede die via mantelzorgers thuisondersteuning krijgen.

Voorwaarden

Bepalingen m.b.t. de zorgbehoevende

 • De zorgbehoevende persoon moet een inwoner zijn van de gemeente Moorslede.
 • De zorgbehoevende verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu.
 • De vaststelling van de zorgbehoevendheid gebeurt aan de hand van het voorleggen van het ‘Algemeen attest’ van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dat afgeleverd wordt naar aanleiding van een aanvraag voor een tegemoetkoming als persoon met een handicap en voor zover er op dit attest een toekenning is van 9, 10, 11, 12, 13 of 14 punten. (vanaf 01.01.2010)

 Zorgbehoevende personen komen níét in aanmerking wanneer zij:

 • Permanent (zijnde 7 dagen op 7) in een residentiële instelling wonen voor zorgbehoevende personen
 • (zie ook artikel 2.4), ook al zijn zij er niet gedomicilieerd.
 • Recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende (vroeger heette dit ‘de zorgverzekering’)
 • Recht hebben op het zorgbudget voor mensen met een handicap (dit wordt ook wel ‘het basisondersteuningsbudget‘ genoemd)
 • Recht hebben op een persoonsvolgend budget

Bepalingen m.b.t. de mantelzorger

 • De mantelzorger wordt in de verklaring op eer aangeduid door de zorgbehoevende. Beide personen dienen dit formulier te ondertekenen.
 • De mantelzorger dient binnen een straal van 15 km van de zorgbehoevende te wonen.
 • De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.

De mantelzorger kan nóóit zelf de mantelzorgtoelage genieten.

Bedrag

De mantelzorgtoelage bedraagt € 25 per maand per zorgbehoevende en wordt in de maand januari van het jaar volgende op het betrokken jaar overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.


Contactinformatie