Rampenfonds wateroverlast erkend

2
apr
2024

Had je naar aanleiding van de wateroverlast in november 2023 schade aan of in je woning of bedrijf? 

De Vlaamse Regering heeft deze wateroverlast erkend als ramp en hierdoor kan je een schadedossier voor je eigendom indienen.

Concreet komt het erop neer dat je:

  • als je schade had, zowel als particulier of als ondernemer een schadedossier kan indienen 
  • het schadedossier moet ingediend worden tot 3 maand na de publicatie van deze erkenning in het Belgisch Staatsblad
  • Zodra de erkenning is gepubliceerd zal je dit via deze site of via de pers vernemen.