TMVW ov

TMVW (ov) is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging.

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0200.068.636 (’TMVW’).