Vergoeding voor schade door jachtwildsoorten of beschermde diersoorten

Als u schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kunt u van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Voorwaarden

U kunt een schadevergoeding krijgen voor:

  • Schade door bejaagbaar wild aan gewassen, vee, bos, waters en goederen als
    • het gaat om schade door een wildsoort waarop de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd toegelaten op de percelen waar de schade zich voordoet.
    • de dieren uit een natuurterrein (van de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging) komen waarin de jacht het hele voorbije jaar niet geopend was en waar ook bestrijding op de betrokken soort niet werd toegestaan.
  • Schade door niet-bejaagbaar wild (steenmaters, wezels, waterhoenderen, …) aan gewassen, vee, bos, waters en goederen.
  • Schade door beschermde diersoorten (dassen, bevers, …) aan gewassen, vee, bos en visserij (maar dus niet voor schade aan goederen).

U komt in aanmerking voor schadevergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt minstens één van de basismaatregelen genomen om de schade te voorkomen of te beperken. U vindt deze basismaatregelen op natuuralsgoedebuur.be.
  • U moet de schade binnen 14 dagen vaststellen en binnen de 12 werkdagen na de vaststelling melden.
  • De schade moet boven de 300 euro liggen.

Zowel schade bij landbouwers als particulieren komt in aanmerking voor een schadevergoeding.

Procedure

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet u een aanvraagformulier invullen en binnen de 12 werkdagen na de vaststelling van de schade opsturen of indienen. Dat kan